+44 (0)1278 427 272

Mycotoxin Remediation

UltraSorb - Dezaktywator Mykotoksyn

UltraSorb® to linia produktów specyficznych dla określonych gatunków. Mają one na celu redukowanie skutków wywieranych przez mykotoksyny na produkcje i zdrowie zwierząt hodowlanych.

              

Click here for more...

Website Design by WNW Digital