+44 (0)1278 427 272

Feed Preservation

Advance - Inokulanty Kiszonek

Advance® jest asortymentem inokulantów nastawionym specyficznie na osiąganie jak najlepszych wyników w produkcji kiszonek sporządzanych z traw, roślin strączkowych, kukurydzy i zbóż w całości.

         

Click here for more...

Profresh - Stabilizator Pasz

Profresh® jest konserwantem opartym na buforowanym kwasie propionowym, stosowanym do stabilizowania TMR (Total Mixed Ration) i kiszonek, a także do zapobiegania wzrostowi pleśni w indywidualnych składnikach pasz oraz w paszach wieloskładnikowych.

         

Click here for more...

Website Design by WNW Digital