+44 (0)1278 427 272

Nutraceuticals

UltraCell - Drożdże

         
UltraCell® jest zarejestrowanym przez Micron szczepem drożdży Saccharomyces cerevisiae NCYC R404. Ten unikatowy, wysoce wyselekcjonowany szczep Saccharomyces cerevisiae został starannie dobrany w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania żwacza i wydajności hodowlanej zwierzęcia.            R404

Wyzwanie

Duża część energii uzyskiwanej z dawki pokarmowej u przeżuwaczy pochodzi z fermentacji ścianek komórkowych określanych jako włókno detergentowo obojętne (neutral-detergent fibre - NDF). Jego skuteczny rozkład odbywa się przede wszystkim poprzez enzymy bakteryjne żwacza wydzielane podczas przylegania bakterii do dostępnych tkanek rośliny. Ponad 99% bakterii żwacza to wyłącznie anaeroby, nie tolerujące nawet małych ilości tlenu przedostających się do żwacza w trakcie karmienia.

Co więcej, zależnie od tego czy dawka pokarmowa opiera się na dodatkach o wysokiej zawartości ziarna, czy trawy, proces trawienia w żwaczu spożytych frakcji węglowodanów wytwarza lotne kwasy tłuszczowe (volatile fatty acids – VFA) i pewne ilości mleczanu, przesuwając pH żwacza w stronę kwasowości, co w konsekwencji prowadzi do podostrej kwasicy żwacza (sub-acute rumen acidosis - SARA). Dłuższe okresy SARA mogą być wysoce szkodliwe dla krowy, prowadząc do zmniejszenia się populacji bakterii fibrolitycznych, zakłócenia procesu przyjmowania suchej masy i chaotyczną produkcję mleka.

Działanie

UltraCell® - wybrany szczep Saccharomyces cerevisiae wykorzystuje tlen w żwaczu, stwarzając korzystniejsze warunki dla anaerobów. Skutkiem tego zwiększa się tempo wzrostu bakterii wykorzystujących kwas celulozowy i mlekowy, prowadząc do stabilizacji pH żwacza i zmniejszenia ryzyka SARA. Ponadto UltraCell® stymuluje rozkład włókna w żwaczu, redukując w ten sposób ilość resztek materiału potencjalnie rozkładanych w jelicie grubym, co prowadzi z kolei do poprawy ogólnej wydajności karmienia.

UltraCell® posiada rejestrację UE, 4b1871, jako stabilizator flory jelitowej u krów mlecznych.

Korzyści

  • Utrzymanie zdrowego funkcjonowania żwacza
  • Maksymalizacja wydajność żywienia: więcej mleka na kg spożywanej paszy
  • Poprawa strawności włókna

Website Design by WNW Digital