+44 (0)1278 427 272

Mycotoxin Remediation

UltraSorb - Dezaktywator Mykotoksyn

              

         

UltraSorb® to linia produktów specyficznych dla określonych gatunków. Mają one na celu redukowanie skutków wywieranych przez mykotoksyny na produkcje i zdrowie zwierząt hodowlanych.

Wyzwanie

Mykotoksyny to trucizny skażające paszę skutkiem naturalnie występujących wtórnych procesów metabolicznych w pleśniach rosnących w paszach. Mykotoksyny stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i wydajności zwierząt hodowlanych. Straty ekonomiczne wywołane przez mykotoksyny są często bardzo znaczne, zarówno w hodowli nierogacizny, jak i drobiu i bydła.

Odpowiedź

Każdy produkt jest skierowany przeciwko toksynom najbardziej krytycznym dla danych gatunków zwierząt i uwzględnia warunki, w jakich podejmuje się środki zaradcze.

UltraSorb® - Linia produktów do dezaktywacji mykotoksyn:

  • Ultrasorb P (drób)
  • Ultrasorb S (trzoda chlewna)
  • Ultrasorb R (przeżuwacze)
  • Ultrasorb A (ryby I krewetki)
    UltraSorb mode of action

Fundamentalną zasadą UltraSorb® jest: ZWIĄZAĆ, PRZEKSZTAŁCIĆ I ZDEGRADOWAĆ. Mieszanka wysoce adsorpcyjnych materiałów wiąże szeroką gamę mykotoksyn i ich pochodnych, czyniąc je nieszkodliwymi dla zwierząt. Aktywne biologicznie składniki przekształcają strukturę molekularną mykotoksyn trudnych do związania, w celu zwiększenia skuteczności ich wiązania. Aktywne biologicznie składniki przekształcają mykotoksyny w mniejsze, mniej toksyczne cząsteczki, ułatwiając ich wiązanie. Unikatowa mieszanka olejków eterycznych poprawia smak I chroni przed szkodliwymi skutkami toksynogennych pleśni takich jak Aspergillus, które mogą się znajdować w paszy.

Korzyści

  • Rozwiązania specyficzne dla określonych zwierząt
  • Prewencyjna kontrola licznych mykotoksyn
  • Zminimalizowany negatywny wpływ mykotoksyn na zdrowie i wydajność hodowli zwierząt

Website Design by WNW Digital