+44 (0)1278 427 272

Feed Preservation

Profresh - Stabilizator Pasz

         

Profresh® jest konserwantem opartym na buforowanym kwasie propionowym, stosowanym do stabilizowania TMR (Total Mixed Ration) i kiszonek, a także do zapobiegania wzrostowi pleśni w indywidualnych składnikach pasz oraz w paszach wieloskładnikowych.

Wyzwanie

Pleśnie i drożdże stanowią grupę mikroorganizmów powodujących psucie się ziarna, pasz, TMR i karmy; wytwarzają one niesmaczne związki i tworzą mykotoksyny oddziałowujące szkodliwie na wzrost i produktywność zwierząt, zagrażające ich zdrowiu u wywierające poważne skutki ekonomiczne dla producenta.

Odpowiedź

Konserwant Profresh® zawiera kwas propionowy zwalczający mikroorganizmy i zapobiegający psuciu się pasz w wyniku działania drożdży i pleśni. Ponadto, wolno wydzielające nośniki gwarantują skuteczną, długotrwałą kontrolę wzrostu mikroorganizmów, będącą kluczowym czynnikiem w zapobieganiu psuciu i/lub powstawaniu mykotoksyn w magazynowanym ziarnie i paszach.

Korzyści

  • Wydłużona stabilizacja pasz TMR i kiszonek
  • Zapobieganie wzrostowi drożdży i pleśni w paszach i w ich składnikach
  • Wyższa zachowana wartość odżywcza

Website Design by WNW Digital