+44 (0)1278 427 272

Feed Preservation

Advance - Inokulanty Kiszonek

         

Advance® jest asortymentem inokulantów nastawionym specyficznie na osiąganie jak najlepszych wyników w produkcji kiszonek sporządzanych z traw, roślin strączkowych, kukurydzy i zbóż w całości.

Advance diagram

Wyzwanie

Kiszenie jest najwydajniejszą i najekonomiczniejszą metodą konserwacji roślin pastewnych i karmienia zwierząt prze cały rok. Zapewnienie skutecznej fermentacji jest sprawą zasadniczą dla produkcji wysokiej jakości kiszonek. Jak najszybsze obniżanie pH jest kluczem do zachowania wartości odżywczej, a także do tworzenia warunków niesprzyjających szkodliwym mikroorganizmom. Ponieważ drożdże i pleśnie stanowią poważny czynnik w degradacji tlenowej, punktem krytycznym jest zachowanie stabilności tlenowej w kiszonce.

Odpowiedź

Nasze produkty są nastawione na właściwości różnych surowców na kiszonki i oferują pełny wachlarz rozwiązań:

  • Advance® Grass (Trawa)
  • Advance® Legume (Rośliny strączkowe)
  • Advance® Maize (Kukurydza)
  • Advance® Whole Crop (Całe zboża)
Advance range

    

Każdy z tych produktów zawiera 4 powszechnie spotykane składniki opracowane indywidualnie w celu osiągania maksymalnych skutków w kiszeniu różnorodnych typów pasz.

Bacteria Bacteria

Podstawowe zasady działania Advance® gwarantują osiąganie wydajnej fermentacji i stabilności tlenowej. Advance® Silage Inoculants zawiera mieszankę dwóch szczepów bakteryjnych Pediococcus i Lactobacillus, stanowiącą zastrzeżoną własność firmy Micron i zapewniająca szybką fermentację cukrów w kwas mlekowy, w celu obniżenia pH plonów. Szczep Lactobacillus brevis produkujący kwas octowy hamuje rozwój drożdży i pleśni gnilnych.

Nowe, silne enzymy zidentyfikowane przez wydział badawczo-rozwojowy firmy Micron, skutecznie oddzielają fermentowalne włókno od ligniny, prowadząc do znacznego zwiększenia strawności zaprawianych pasz. Inokulanty kiszonek zawierają bakterie liofilizowane w stanie uśpionym, które po dodaniu do kiszonki mogą się powoli uaktywniać.

Preparat Advance® Silage Inoculants zawiera specyficzne składniki stymulujące bakterie, w celu zapewnienia ich maksymalnej aktywności po rehydratacji.

Korzyści

  • Poprawia jakość kiszonki
  • Zapobiega psuciu się kiszonki
  • Zachowuje wartość odżywczą kiszonki
  • Preparaty specyficzne dla określonych pasz

Website Design by WNW Digital