+44 (0)1278 427 272

Nutraceuticals

AquaFortis - Modyfikator Flory Jelitowej

              

AquaFortis jest produktem specyficznym dla środowiska wodnego, bazującym na starannie dobranych kulturach bakteryjnych probiotyków i na prebiotykach w postaci mannanooligosacharydów otrzymywanych ze ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Wyzwanie

Szeroka gama organizmów, w tym bakterie, wirusy i pasożyty eukariotyczne wiąże się z chorobami mogącymi dziesiątkować produkcję i wywierać silny wpływ na miejscową gospodarkę. Na przykład zespół wczesnej śmiertelności (Early Mortality Syndrome EMS) rozprzestrzenił się wśród hodowli krewetek w Azji, wywołując ogromną, sięgającą 100% , śmiertelność w ciągu 30 dni. Redukcja patogenów i rozwijanie korzystnej mikrobioty jelitowej odgrywa zasadniczą rolę w utrzymywaniu eubiosy i wzmacnianiu mechanizmów obronnych gospodarza.         

Odpowiedź

Preparat AquaFortis jest bogaty w składniki bioaktywne i pokarmowe uzyskiwane z fermentacji szczepów bakteryjnych gatunków Bacillus i Saccharomyces cerevisiae. S. cerevisiae działa pozytywnie na eubiozę w przewodzie pokarmowym poprzez zmniejszanie ilości bakterii, wzmacnianie naturalnych funkcji obronnych gospodarza i stymulowanie wzrostu.

Cztery główne działania, takie jak produkcja substancji antybakteryjnych, przylegnie do nabłonka jelita, usuwanie tlenu i wytwarzanie enzymów trawiennych, są podejmowane przez unikatową mieszankę Bacillus sp. W ten sposób mikroflora jelit ulega korzystnej modyfikacji, poprawia się stopień wykorzystanie składników pokarmowych, prowadząc w rezultacie do poprawy wydajności zwierzęcia.

Nukleotydy, stanowiące elementy budowlane kwasów nukleinowych, w AquaFortis dostarczają pół-zasadniczych składników pokarmowych w okresach braków żywnościowych, stresów, szybkiego wzrostu i stresów immunologicznych. Prowadzi to intensyfikacji tempa wzrostu, szczególnie we wczesnych stadiach rozwoju, a także do poprawy jakości larw drogą wzmacniania stad rozpłodowych. Co więcej, ze względu na funkcję immunomodulacji, wzmacniają się odpowiedzi immunologiczne wrodzone i nabyte. Mannanooligosacharyd (MOS) w preparacie przywiera do bakterii patogenicznych i blokuje proces kolonizowania przez nie jelit. Skutkiem efektu przywierania do MOS, maleje ilość patogenów dostępnych do kolonizacji jelit, w związku z czym maleje ilość zakażeń. MOS jest głównie wykorzystywany jako źródło energii przez bakterie produkujące kwas mlekowy. Zwiększenie ilości tych korzystnych bakterii wspomaga krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w jelicie grubym i wywiera pozytywny wpływ na zdrowie przewodu pokarmowego.

Korzyści

  • Zwiększa odporność na zakażenia bakteryjne i wirusowe
  • Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne gospodarza
  • Zwiększa tolerancję na stresy
  • Polepsza osmoregulację i sprzyja przystosowaniu do środowiska
  • Poprawia zdrowie jelit
  • Zwiększa stopień przeżywalności

Website Design by WNW Digital