+44 (0)1278 427 272

Nutraceuticals

FerMos - Mannanooligosacharyd

         

FerMos jest skoncentrowaną formą podawania mannanooligosacharydów uzyskiwanych ze ścian komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae. FerMos zapewnia utrzymanie optymalnej równowagi mikrobioty przewodu pokarmowego zwierząt.

Wezwanie

Wzrost korzystnej mikrobioty i utrzymanie eubiozy odgrywają kluczową rolę w działaniu mechanizmów obronnych i zapewnianiu zdrowia jelit. Skład mikroflory układu żołądkowo-jelitowego (GIT) młodych zwierząt jest niestabilny i może ulegać szybkim zmianom w sytuacjach stresu. Utrzymywanie równowagi pomiędzy bakteriami korzystnymi, a tymi potencjalnie chorobotwórczymi, znajdującymi się w GIT, jak również kontrola patogenów wewnętrznych, stanowią główne czynniki w zapewnianiu optymalnego zdrowia i produktywności zwierząt hodowlanych.      fermos diagram

Odpowiedź

Bakterie chorobotwórcze zawierają na powierzchni komórek lektyny specyficzne dla mannozy. FerMos przywiera do bakterii chorobotwórczych (E. coli, Salmonella, Proteus, Klebsiella) poprzez lektyny specyficzne dla mannozy i blokuje proces kolonizowania przez nie jelit. Patogeny związane z FerMos zostają wypłukane z przewodu pokarmowego zwierzęcia. Dzięki przyleganiu do FerMos mniej patogenów jest w stanie kolonizować jelita, co oznacza niższą podatność na zakażenia.

FerMos jest wykorzystywany głównie jako źródło energii przez bakterie wytwarzające kwas mlekowy, pobudzając w ten sposób ich wzrost. Zwiększenie ilości tych korzystnych bakterii wspomaga krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w jelicie grubym i wywiera pozytywny wpływ na zdrowie przewodu pokarmowego, jak również na funkcje wchłaniania i trawienia jelitowego.

Korzyści

  • Zmniejsza ryzyko zakażeń
  • Wspiera korzystną mikroflorę
  • Poprawia zdrowie jelit
  • Usprawnia wchłanianie i zdolność trawienia

Website Design by WNW Digital