+44 (0)1278 427 272

Nutraceuticals

ImmuGuard - Stymulator Immunologiczny

         

Preparat ImmuGuard, stanowiący kombinację różnych produktów fermentacji wytwarzanych przez Saccharomyces cerevisiae i fruktooligosacharydy, ma na celu zwiększać odporność, sprzyjać zdrowiu przewodu pokarmowego oraz poprawiać wydajność i dobrostan zwierząt hodowlanych.

Wyzwanie

Przewód pokarmowy noworodków jest wkrótce po urodzeniu szybko kolonizowany przez złożoną florę bakteryjną. Ochrona dostarczana młodocianemu zwierzęciu przez matkę wystarcza na zaledwie 4-5 dni. Jego własny system immunologiczny pojawia się dopiero po około 21 dniach, kiedy w błonie śluzowej jelit zaczynają powstawać przeciwciała. W międzyczasie wszelkie odstępstwa od równowagi mikroflory jelitowej są szczególnie ważne dla procesu zapobiegania zakażeniom i wzmacniania odporności.         

Odpowiedź

ß-glukany zawarte w ImmuGuard otrzymuje się drogą ekstrakcji oczyszczonego typu ß-glukanu ze ścianek komórek drożdży. Materiał ten działa jako specyficzny stymulator systemu immunologicznego, prowadząc do uaktywniania leukocytów w ich walce z patogenami, a ponadto wytwarza związki takie jak nadtlenek i tlenek azotu hamujące rozwój patogenów.

Preparat ImmuGuard, bogaty w składniki bioaktywne i odżywcze takie, jak peptydy, aminokwasy i nukleotydy otrzymywane z Saccharomyces cerevisiae, sprzyjające bakteriom probiotycznym takim, jak Lactobacilli i Bifidobacterium, przez zwiększenie ich przeżywalności i pobudzanie wzrostu.

Mannanooligosacharyd (MOS) w preparacie wiąże bakterie chorobotwórcze , w tym E. coli, Salmonella, Proteus i Klebsiella zapobiegając kolonizowaniu przez nie jelit. Ponadto, ImmuGuard służy jako podłoże dla wzrostu specyficznych korzystnych bakterii w jelicie grubym i pomaga zapobiegać wzrostowi patogenów w błonie śluzowej jelit.

Korzyści

  • Zwiększa odporność
  • Łagodzi przebieg chorób bakteryjnych i wirusowych
  • Utrzymuje równowagę mikroflory
  • Obniża koszty leczenia i straty wywołane śmiertelnością

Website Design by WNW Digital