+44 (0)1278 427 272

Trzoda chlewna

Popularna na całym świecie wieprzowina stanowi cenne źródło białka. Oferowany przez Micron innowacyjny wachlarz rozwiązań produktowych zmierza do ograniczania potencjalnie szkodliwych skutków mykotoksyn zawartych w paszach i sprzyja zdrowiu przewodu pokarmowego, dążąc do optymalizacji wydajności hodowlanej przez całe życie zwierzęcia.

     swine silhouette

 

Konserwacja Pasz
Program Konserwacji Pasz, firmy Micron, ma na celu zapobieganie szkodom wyrządzanym przez mikroby w paszach i karmach dla zwierząt. Program ten pomaga maksymalizować utrzymywanie i dostępność składników pokarmowych, zmniejszać ryzyko skażenia mikroorganizmami i poprawiać stabilność pasz i karm.

Więcej...

Zwalczanie Mykotoksyn
Program eliminacji mykotoksyn (Mycotoxin Remediation), firmy Micron, jest nastawiony na przeciwdziałanie skutkom mykotosyn w paszach dla kur, trzody chlewnej i przeżuwaczy, wykorzystując kombinacje technologii do wiązania, przekształcania i unieszkodliwiania głównych toksyn.

Więcej...

Nutraceutyki
Firma Micron opracowała szereg preparatów bazujących na probiotykach, prebiotykach i innych biologicznie aktywnych materiałach sprzyjających rozwojowi zdrowej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych, w celu poprawy ich produktywności i kompleksu immunologicznego.

Więcej...

Website Design by WNW Digital