+44 (0)1278 427 272

Przeżuwacze

Zmienność cen rynkowych mleka i mięsa powoduje wzrost znaczenia wydajnych metod hodowli, dostarczających doskonałych, płodnych i zdrowych zwierząt. Program firmy Micron, obejmujący zaprawy do pasz, środki zwalczania mykotoksyn i dodatki oparte na drożdżach, dostarcza hodowcy przeżuwaczy cennych narzędzi do walki z powszechnie występującymi problemami ograniczającymi wydajność hodowli. SMART SCIENCE zapewnia, że każde rozwiązanie jest wynikiem szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w laboratoriach i w terenie.

     cow silhouette

 

Konserwacja Pasz
Program Konserwacji Pasz, firmy Micron, ma na celu zapobieganie szkodom wyrządzanym przez mikroby w paszach i karmach dla zwierząt. Program ten pomaga maksymalizować utrzymywanie i dostępność składników pokarmowych, zmniejszać ryzyko skażenia mikroorganizmami i poprawiać stabilność pasz i karm.

Więcej...

Zwalczanie Mykotoksyn
Program eliminacji mykotoksyn (Mycotoxin Remediation), firmy Micron, jest nastawiony na przeciwdziałanie skutkom mykotosyn w paszach dla kur, trzody chlewnej i przeżuwaczy, wykorzystując kombinacje technologii do wiązania, przekształcania i unieszkodliwiania głównych toksyn.

Więcej...

Nutraceutyki
Firma Micron opracowała szereg preparatów bazujących na probiotykach, prebiotykach i innych biologicznie aktywnych materiałach sprzyjających rozwojowi zdrowej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych, w celu poprawy ich produktywności i kompleksu immunologicznego.

Więcej...

Website Design by WNW Digital