+44 (0)1278 427 272

Drób

Światowy przemysł hodowli drobiu stoi w obliczu licznych wyzwań w zakresie wydajności i dochodowości produkcji. Micron opracował szereg rozwiązań produktowych dla powszechnie spotykanych problemów żywienia i zdrowia drobiu, w celu udoskonalania jakości pasz i ich lepszego wykorzystywania, nie narażając przy tym zdrowia zwierząt i maksymalizując dochody uzyskiwane z produkcji mięsa i jaj.

     Poultry silhouette

 

Konserwacja Pasz
Program Konserwacji Pasz, firmy Micron, ma na celu zapobieganie szkodom wyrządzanym przez mikroby w paszach i karmach dla zwierząt. Program ten pomaga maksymalizować utrzymywanie i dostępność składników pokarmowych, zmniejszać ryzyko skażenia mikroorganizmami i poprawiać stabilność pasz i karm.

Więcej...

Zwalczanie Mykotoksyn
Program eliminacji mykotoksyn (Mycotoxin Remediation), firmy Micron, jest nastawiony na przeciwdziałanie skutkom mykotosyn w paszach dla kur, trzody chlewnej i przeżuwaczy, wykorzystując kombinacje technologii do wiązania, przekształcania i unieszkodliwiania głównych toksyn.

Więcej...

Nutraceutyki
Firma Micron opracowała szereg preparatów bazujących na probiotykach, prebiotykach i innych biologicznie aktywnych materiałach sprzyjających rozwojowi zdrowej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych, w celu poprawy ich produktywności i kompleksu immunologicznego.

Więcej...

Website Design by WNW Digital