+44 (0)1278 427 272

Akwakultury

W ostatnim dziesięcioleciu akwakultura stanowiła najszybciej rozwijający się sektor produkcji zwierzęcej. Niemal połowa spożywanych na świecie ryb i krewetek pochodzi z akwakultur, a oczekuje się, że w nadchodzących latach akwakultura prześcignie rybołówstwo jako główny dostawca ryb i krewetek. Niemniej, hodowla akwakultur napotyka na swoiste problemy. Jednym z nich jest dostępność i ceny surowców na pasze, takich jak mączka rybna, co skłoniło przemysł do poszukiwania alternatyw, takich jak białka pochodzenia roślinnego. Przy obecnym wzroście stosowania składników pochodzenia roślinnego ryzyko skażenia mykotoksynami stało się wysoce realne. Mykotoksyny wpływają negatywnie na wydajność hodowli gatunków morskich, prowadząc do poważnych skutków ekonomicznych.

Innym poważnym wyzwaniem w akwakulturze jest zdrowie przewodu trawiennego hodowanych gatunków. Gatunki wodne żyją w bliskim kontakcie z otaczającym je środowiskiem, w którym znajdują się bakterie oportunistyczne, takie jak Vibrio sp. Metody konserwacji pasz, zwalczania mykotoksyn i nutraceutyki mają na celu poprawianie wydajności, utrzymywanie równowagi mikroflory przewodu pokarmowego, łagodzenie stresów i minimalizowanie negatywnych skutków mykotoksyn u ryb i krewetek.

     Aqua silhouette

 

Konserwacja Pasz
Program Konserwacji Pasz, firmy Micron, ma na celu zapobieganie szkodom wyrządzanym przez mikroby w paszach i karmach dla zwierząt. Program ten pomaga maksymalizować utrzymywanie i dostępność składników pokarmowych, zmniejszać ryzyko skażenia mikroorganizmami i poprawiać stabilność pasz i karm.

Więcej...

Zwalczanie Mykotoksyn
Program eliminacji mykotoksyn (Mycotoxin Remediation), firmy Micron, jest nastawiony na przeciwdziałanie skutkom mykotosyn w paszach dla kur, trzody chlewnej i przeżuwaczy, wykorzystując kombinacje technologii do wiązania, przekształcania i unieszkodliwiania głównych toksyn.

Więcej...

Nutraceutyki
Firma Micron opracowała szereg preparatów bazujących na probiotykach, prebiotykach i innych biologicznie aktywnych materiałach sprzyjających rozwojowi zdrowej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych, w celu poprawy ich produktywności i kompleksu immunologicznego.

Więcej...

Website Design by WNW Digital